اخبار برگزیده

بازار کار ، پراکندگی بیکاری و وظایف مسئولان هشدار به چه کسانی از:کاظم فرج الهی

Normal 0 false false false ENUS XNONE ARSA


یکم : مرکز آمار ایران در تاریخ 10/4/94 جدیدترین گزارش خود را در بارۀ بیکاری در ایران ، شاخص های آن و پراکندگی بیکاری میان گروه های مختلف سنی و جنسی منتشر کرد . این مرکز با بکارگیری روش هایی چون قرار نوجوانان و کودکان تا 10 ساله در شمار جمعیت فعال اقتصادی شاغلان و بیکاران و یا کاهش سطح شیوۀ شناسایی افراد شاغل به حدانی که " در هفتۀ منتهی به آمار گیری حداقل یک ساعت کار کرده باشند"، تلاش در کوچک تر نشان نرخ بیکاری در جامعه را دارد. البته که هر یک از این روش ها جای بررسی و بحث مفصل را در جای خود دارند. با این همه این گزارش نکات بسیار مهم و قابل توجهی دارد :

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

بازار کار ، پراکندگی بیکاری و وظایف مسئولان هشدار به چه کسانی از:کاظم فرج الهی

بازار کار ، پراکندگی بیکاری و وظایف مسئولان    هشدار به چه کسانی         از:کاظم فرج الهی

بازار کار ، پراکندگی بیکاری و وظایف مسئولان هشدار به چه کسانی از:کاظم فرج الهی

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها